Poradenské služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému začátku Vašeho podnikání. Nabízíme jistou formu určování směru, kterým by se mohla ubírat leckdy ještě dlouhá cesta za vysněným úspěchem. Každá firma má svého konzultanta, který s ní probírá zmíněné oblasti a společně jsou hledána funkční řešení je dnotlivých problémů.

Poradenství chápeme jako proces, v jehož rámci je firmám i fyzickým osobám poskytována podpora a rady týkající se zejména strategie v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, patentování, licencování, lidských zdrojů, finančnictví a pojišťovnictví atd. tedy oblastí, které jsou mnohdy pro začínající podnikatele neznámé.

Služby na vysoké úrovni poskytujeme pomocí vlastních zdrojů nebo prostřednictvím zavedených smluvních partnerů.

V této oblasti poskytujeme:

Podnikové finance

 • prodeje podniků a jejich částí
 • získávání dotací

Restrukturalizace

 • optimalizace organizační struktury a vnitropodnikové komunikace
 • jasně definované pravomoci a odpovědnosti
 • optimalizace struktury nákladů

Re-engineering procesů

 • zjednodušení a předefinování procesů
 • vytváření a zavádění nástrojů řízení procesů
 • zvýšení efektivnosti procesů

Analýzy podniků a trhů

 • tržní analýzy (tržní potenciál, zákaznické průzkumy)
 • analýzy a hodnocení podnikového systému řízení (s využitím Modelu excelence EFQM)
 • analýzy podnikatelské úspěšnosti začínajících podniků (BLUES)

Krizové řízení

 • detailní analýza s definováním problémů, určení priorit a vypracování akčních plánů
 • převzetí přímé odpovědnosti za realizaci akčních plánů
 • realizované pro celou společnost nebo její část

Vývoj strategie

 • analýza strategie, zmapování rizik a příležitostí
 • vývoj strategie a tvorba akčních plánů
 • realizace strategie v celé organizaci

Projektové řízení

 • trénink a systémové zavedení nástrojů projektového řízení