Consultancy services

Choose from our wide range of services that will help you to successfully start your business.

We offer some form of determining the direction which could sometimes take a long journey to reach a desired goal.

Every client has its own consultant, and together they try to find workable solutions to the problems.

Consultancy is understood as a process within which our company is providing companies and individuals support and advice on strategy, particularly in the areas of trade, planning, distribution, promotion, marketing, management, patenting, licensing, human resources, finance and insurance areas, etc. , which are often unknown for new businesses.
Our quality services we provide through our own resources or through established contracted partners.

We provide:

Podnikové finance

 • prodeje podniků a jejich částí
 • získávání dotací

Restrukturalizace

 • optimalizace organizační struktury a vnitropodnikové komunikace
 • jasně definované pravomoci a odpovědnosti
 • optimalizace struktury nákladů

Re-engineering procesů

 • zjednodušení a předefinování procesů
 • vytváření a zavádění nástrojů řízení procesů
 • zvýšení efektivnosti procesů

Analýzy podniků a trhů

 • tržní analýzy (tržní potenciál, zákaznické průzkumy)
 • analýzy a hodnocení podnikového systému řízení (s využitím Modelu excelence EFQM)
 • analýzy podnikatelské úspěšnosti začínajících podniků (BLUES)

Krizové řízení

 • detailní analýza s definováním problémů, určení priorit a vypracování akčních plánů
 • převzetí přímé odpovědnosti za realizaci akčních plánů
 • realizované pro celou společnost nebo její část

Vývoj strategie

 • analýza strategie, zmapování rizik a příležitostí
 • vývoj strategie a tvorba akčních plánů
 • realizace strategie v celé organizaci

Projektové řízení

 • trénink a systémové zavedení nástrojů projektového řízení