Obchody Ad hoc

Společnost KorCo+ s.r.o. se zabíva také jednorázovými obchody v ostatních oblastech bez omezení.
Kritériem pro uskutečnění obchodu je pouze ekonomická analýza návrhu.