Poradenství

Poradenství chápeme jako proces, v jehož rámci je firmám i fyzickým osobám poskytována podpora a rady týkající se zejména strategie v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, patentování, licencování, lidských zdrojů, finančnictví a pojišťovnictví atd. tedy oblastí, které jsou mnohdy pro začínající podnikatele neznámé.
Služby na vysoké úrovni poskytujeme pomocí vlastních zdrojů nebo prostřednictvím zavedených smluvních partnerů.

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému začátku Vašeho podnikání.

Nabízíme jistou formu určování směru, kterým by se mohla ubírat leckdy ještě dlouhá cesta za vysněným úspěchem.

Každá firma má svého konzultanta, který s ní probírá zmíněné oblasti a společně jsou hledána funkční řešení jednotlivých problémů.

V této oblasti poskytujeme:

  • Poradenství
  • Finanční služby
  • Obchody Ad hoc